Thứ năm, 17/06/2021 02:16:38 (GTM +7)

Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.
Tổng Bí thư: Cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp 23/05/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra một không khí thật sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông, đất nước ta.
Sức mạnh Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với công cuộc đổi mới hiện nay 26/04/2021
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến công chói lọi, thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên: độc lập, thống nhất Tổ quốc. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 phản ánh sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế cao cả, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh đó đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới hiện nay.
Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế 20/04/2021
Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia - dân tộc dựa trên sức mạnh của chính nghĩa, lẽ phải, sức mạnh của luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, từ đó tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Bế mạc Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV 08/04/2021
Trong 12 ngày làm việc cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước 06/04/2021
Chiều 06/4/2021, với 447/449 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ 05/04/2021
Chiều 05/4/2021, với tuyệt đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước 05/04/2021
Sáng 05/4/2021, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng  28/03/2021
Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập chủ trì.
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 24/03/2021
Ngày 24/3/2021, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan liên quan, các Ðoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.