Thứ năm, 21/01/2021 17:17:57 (GTM +7)

Tập trung cao độ phục vụ Đại hội XIII của Đảng 06/01/2021
Sáng 06/01/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã họp phiên thứ sáu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng tiểu ban, chủ trì phiên họp.
Chuẩn bị và tiến tới Đại hội XIII của Ðảng 21/12/2020
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử; Quy chế làm việc tại Ðại hội XIII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 14/12/2020
Sáng 14/12/2020, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 là thành công của tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm 13/10/2020
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa XII)
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 05/10/2020
Sáng 05/10/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Giảng dạy lý luận chính trị góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" 17/09/2020
Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là chiến lược nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chống phá sự nghiệp cách mạng ở các quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua nghiên cứu cho thấy, mặc dù “diễn biến hòa bình” không phải là nội dung giảng dạy chính, độc lập trong các nhà trường, mà chủ yếu được lồng ghép trong các môn học lý luận chính trị, nhưng đó là vấn đề thực tiễn nóng bỏng gắn liền với chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Do đó, giáo dục chính trị giữ vai trò vô cùng quan trọng trong giáo dục lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ, góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Ngày Độc lập tại Hà Nội 03/09/2020
Ngày 02/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu ấn không thể phai mờ vì bụi thời gian, gắn liền với bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh, một áng văn lập quốc vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, cũng là ngày đầu tiên ra mắt quốc dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời, một chính phủ chiến đấu, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc.
Vang mãi Lời thề Độc lập 01/09/2020
“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” - dù năm tháng có qua đi, nhưng lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng mãi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếng hô vang Lời thề Độc lập trong ngày lập nước như lời kêu gọi, cổ vũ hiệu triệu trái tim mọi người con đất Việt đoàn kết một lòng, đứng lên bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Bàn thêm về Ngày ký Hiệp định Giơnevơ 01/09/2020
Đã 66 năm trôi qua kể từ ngày Hội nghị Giơnevơ (Genève) về đình chỉ chiến sự, lập lại hòa bình ở Đông Dương kết thúc. Việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử Việt Nam hiện đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi sau 9 năm kháng chiến kiên cường của nhân dân Đông Dương chống lại chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn ý kiến và thông tin khác nhau về ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ là ngày 20/7/1954 và ngày 21/7/1954. Vậy, đâu là ngày các Hiệp định đình chiến ở Đông Dương tại Hội nghị Giơnevơ được ký kết?
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/2020
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn.