Chủ nhật, 27/09/2020 19:13:58 (GTM +7)

Hoạt động lập pháp về sở hữu trí tuệ thông qua các bản hiến pháp của Việt Nam 17/09/2020
Theo tiến trình lịch sư Việt Nam, các bản hiến pháp lần lượt ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng và sự phát triển của đất nước. Mỗi bản hiến pháp là một sự tiến bộ mới trong tư tưởng lập pháp, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ. Những cam kết trong hiến pháp vừa là tuyên ngôn của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo, khuyến khích đầu tư phát triển tài năng và ứng dụng các sản phẩm sáng tạo vào cuộc sống, vừa là cơ chế bảo hộ công khai, minh bạch về quyền sở hữu trí tuệ.
Thời đại công nghệ số và cơ hội mở rộng đề tài cho ngành xuất bản Việt Nam 17/09/2020
Trong thời đại công nghệ số, thông tin được truyền đi với tốc độ nhanh chóng, nội dung thông tin đa dạng, dung lượng thông tin vô biên. Đặc điểm này đáp ứng một cách đầy đủ nhất mục tiêu tối thượng của ngành xuất bản, đó là: cung cấp, truyền bá và lưu trữ thông tin. Thời đại công nghệ số với nguồn dữ liệu thông tin lớn (big data) cùng hàng loạt công cụ, công nghệ và kỹ thuật thông minh đang tạo ra một “mảnh đất màu mỡ” về đề tài cho ngành xuất bản phát triển mạnh mẽ với hàng loạt các loại hình xuất bản phong phú, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Đây là cơ hội lớn giúp ngành xuất bản thế giới nói chung và ngành xuất bản Việt Nam nói riêng tiếp cận gần hơn với độc giả, đồng thời giúp ngành xuất bản có tương lai trở thành ngành công nghiệp “xanh - sạch”, đồng hành cùng sự tiến bộ của xã hội.
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 08/09/2020
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là rường cột của nước nhà. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.
Tuyên cáo của Bảo Đại tháng 8/1945 và chặng đường ngắn ngủi đi theo cách mạng của ông vua cuối cùng triều đại nhà Nguyễn 27/08/2020
Vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, sau khi thoái vị đã rời Thuận Hóa ra Hà Nội làm cố vấn cho Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông từng nói rằng: “Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ”.
Xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh - Lý luận và thực tiễn 21/08/2020
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thành phố Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một đô thị lớn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế và du lịch của cả nước. Ngày nay, trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải được xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại trên cơ sở xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh trong nền hành chính quốc gia.
Di dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Một số phân tích từ góc nhìn chính sách 21/08/2020
Di dân là một trong những vấn đề mang tính lịch sử và phổ quát của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Xã hội càng phát triển thì di dân càng có xu hướng phổ biến và đa dạng hơn. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy di dân nói chung và di dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng đang diễn ra khá sôi động, tạo ra những tác động tích cực và tiêu cực trên nhiều khía cạnh. Bài viết tập trung phân tích một số yếu tố tác động về mặt chính sách đến quá trình di dân vùng DTTS ở Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội 12/08/2020
Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học là hoạt động rất quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các nhà trường, trong đó, hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý nghĩa thiết thực. Với ý nghĩa đó, bài viết tập trung phân tích thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội hiện nay.
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại 12/08/2020
Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp là yếu tố quan trọng để các ngân hàng thương mại thực hiện tốt công tác điều hành trong quản lý cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này. Có hai nhóm nhân tố chính ảnh hưởng chính bao gồm: các nhân tố thuộc về ngân hàng và các nhân tố ngoài ngân hàng. Bài viết tập trung phân tích sự tác động của hai nhóm nhân tố trên đến hoạt động quản lý cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại.
Mấy vấn đề lý luận pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư ở Việt Nam hiện nay 12/08/2020
Quyền riêng tư là quyền con người cơ bản được pháp luật quốc tế cũng như pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận và bảo vệ. Ở Việt Nam, quyền này đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp lý liên quan. Tuy nhiên, thực tiễn quy định và bảo vệ quyền riêng tư ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư là hết sức quan trọng và cần thiết.
"Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ mạnh sẽ làm tăng sức mạnh nội sinh đất nước" 31/07/2020
Sáng 31/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020); hướng tới chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.