Chủ nhật, 12/07/2020 12:15:17 (GTM +7)

Báo chí phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện 18/06/2020
Trước tình hình hiện nay, báo chí cần đổi mới, gắn với sáng tạo và phát triển, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Xuất bản điện tử: Hướng đến chuyên nghiệp 18/06/2020
Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mức độ phổ biến thiết bị di động thông minh, những tưởng xuất bản điện tử nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ, song hành với xuất bản truyền thống, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Thế nhưng, thời gian qua, xuất bản điện tử vẫn khá trầm lắng do còn nhiều rào cản cần vượt qua để hướng đến hoạt động chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế của thế giới và nhu cầu của bạn đọc.
Những cuốn sách hay của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 05/06/2020
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xin giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách hay được chọn lọc, giới thiệu tại Hội sách trực tuyến Quốc gia 2020.
Sự kiện bất khả kháng và trách nhiệm pháp lý của các bên (Thông qua tình huống miễn giảm chi phí thuê mặt bằng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong thời gian phải ngừng hoạt động do dịch Covid-19) 11/05/2020
Hiện nay, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam, Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc quyết định tạm đóng cửa các cơ sở giáo dục trên toàn quốc để tránh dịch bệnh lây lan, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, quyết định này cũng gây không ít khó khăn cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập khi chi phí thuê mặt bằng quá cao, trong khi học sinh không đến trường, không có nguồn thu. Do đó, mong muốn được miễn giảm chi phí thuê mặt bằng của các cơ sở giáo dục ngoài công lập là hoàn toàn chính đáng. Song, điều đó có cơ sở pháp lý hay không? Đánh giá vấn đề này dưới góc độ pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay 06/05/2020
Phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong quản trị nhà nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Việc phân cấp hợp lý giữa Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để Chính phủ tập trung vào những hoạt động mang tính vĩ mô, quốc gia và thu gọn tổ chức bộ máy; tạo cơ hội cho Nhân dân, cộng đồng tham gia vào quá trình quản lý hành chính nhà nước, gắn hoạt động quản lý hành chính nhà nước với lợi ích của Nhân dân, đồng thời thu hút nguồn lực địa phương vào quá trình phát triển đất nước.
Xây dựng Luật không khí sạch ở Việt Nam 27/04/2020
Trong những năm qua, với xu thế đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã tạo được những xung lực mới cho quá trình phát triển, vượt qua tác động của suy thoái toàn cầu và duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá cao. Song, cùng với sự phát triển đó, nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường không khí (MTKK) tại các khu đô thị, khu công nghiệp và làng nghề. Mặc dù Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết triệt để các nguồn gây ô nhiễm không khí, song thực tế cho thấy, công tác kiểm soát ô nhiễm không khí còn gặp nhiều vướng mắc, chất lượng không khí nhìn chung chưa có nhiều cải thiện, nhiều doanh nghiệp vẫn xả thải trái phép gây ô nhiễm MTKK nghiêm trọng. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cần khẩn trương xây dựng Luật Không khí sạch ở Việt Nam
Đóng góp của doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 16/04/2020
Đội ngũ doanh nhân đại diện cho sức sản xuất mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thực hiện thành công mục tiêu chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển, trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, song vẫn còn tồn tại những bất cập cần tháo gỡ. Tìm hiểu đóng góp của đội ngũ doanh nhân, từ đó có bước đi thích hợp, từng bước đưa đất nước hội nhập sâu rộng là nhu cầu cấp thiết hiện nay.
Xây dựng hương ước, quy ước góp phần định hướng, điều chỉnh văn hóa ứng xử trong giai đoạn hiện nay 09/03/2020
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, bên cạnh sự tồn tại của những hương ước, luật tục truyền thống ở các làng bản, những quy ước văn hóa mới đã và đang được xây dựng tại nhiều địa phương trên cả nước, đáp ứng yêu cầu của cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa mới. Cũng từ đây, vấn đề xây dựng quy chuẩn cho hương ước, quy ước của các làng/bản đã được đặt ra nhằm tạo nên một hệ thống văn bản có giá trị ứng dụng trong quản lý đời sống văn hóa - xã hội, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc, tộc người trong điều kiện xã hội đương đại.
Tôn giáo với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam 09/03/2020
Bảo vệ môi trường, chủ động, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là những vấn đề quan trọng, quyết định sự phát triển của đất nước cũng như tương lai phồn thịnh và hạnh phúc của dân tộc. Đó cũng là mục tiêu mà nhiều tôn giáo ở Việt Nam đã và đang hướng đến. Phân tích vai trò của tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở phạm vi biểu hiện của tôn giáo mà cần mở rộng ra phạm vi của đạo đức tôn giáo và văn hóa tôn giáo. 
Nét tương đồng giữa tinh hoa tư tưởng Phật giáo và những giá trị nền tảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh 06/03/2020
Tính nhập thế và hướng thiện của Phật giáo có nhiều điểm tương đồng với những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là những nội dung quan trọng kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước, thương dân, gắn bó với Nhân dân; đề cao những giá trị đạo đức tốt đẹp và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Với ý nghĩa đó, bài viết bước đầu tìm hiểu những nét tương đồng giữa tinh hoa tư tưởng Phật giáo với những giá trị nền tảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó cho thấy sự cần thiết phát huy những giá trị quý báu đó trong xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay.