Chủ nhật, 27/09/2020 20:35:49 (GTM +7)

Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam 08/09/2020
Bước sang thế kỷ XXI, nhất là từ nửa sau thập niên thứ hai đến nay, trên thế giới diễn ra nhiều thay đổi, biến động phức tạp. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cạnh tranh chiến lược và sự gia tăng tập hợp lực lượng theo những xu hướng khác nhau khiến cho xu thế cạnh tranh và hợp tác giữa các nước lớn ngày càng mạnh hơn. Xu hướng tập hợp lực lượng mới với sự vận động và những điều chỉnh tương quan lực lượng giữa các chủ thể quốc tế lớn tại khu vực đang tác động mạnh đến quá trình hội nhập của Việt Nam.
Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến) 04/09/2020
Để góp phần giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn những điểm mới, những vấn đề cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản cuốn sách Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến).
Những ấn phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020 01/09/2020
Sáng 23/7/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020. Tại buổi lễ, các đầu sách tiêu biểu, được lựa chọn giới thiệu chia thành các chủ đề chính: sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; cùng một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả trong và ngoài nước. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số ấn phẩm tiêu biểu.
Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước) 31/08/2020
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với dân tộc Việt Nam bởi nó đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến, đánh tan xiềng xích thực dân, giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, trở thành chủ thể trong quan hệ quốc tế với tư cách và vị thế của một quốc gia - dân tộc có độc lập, có chủ quyền, là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á… mà còn là sự kiện đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân kiểu cũ, thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại sự đô hộ của các cường quốc khắp các quốc gia ở Á, Phi, Mỹ Latinh.
Một số cuốn sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 20/08/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về đạo đức cách mạng và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Tầm vóc và phẩm chất của Người luôn hiện diện trong những di sản vô giá mà Người đã để lại cho hậu thế, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Phong cách Hồ Chí Minh và trong cả những tác phẩm vô giá, những lời di huấn, chỉ dẫn quý báu của Người. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số đầu sách tiêu biểu, mới xuất bản về Người như một sự tri ân sâu sắc đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Xuất bản bộ sách nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam 27/05/2020
Việt Nam là quốc gia ven biển, có chiều dài đường bờ biển hơn 3.260 km, đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành văn hóa biển, thiết lập quan hệ giao thương và xác lập chủ quyền an ninh biển quốc gia. Chính vì vậy, văn hóa biển đảo Việt Nam trở thành mối quan tâm của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau.
Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 03/04/2020
Năm 2020, trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cũng là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (Tái bản lần thứ năm, có bổ sung) 23/03/2020
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2020), nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (Tái bản lần thứ năm, có bổ sung) của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.
Trí thức Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 24/02/2020
Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh góp phần nâng tầm trí tuệ của dân tộc, củng cố sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Cuốn sách Trí thức Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do PGS.TS. Lê Văn Thắng và TS. Nguyễn Văn Tuân đồng chủ biên là một trong những công trình nghiên cứu chuyên sâu góp phần khẳng định và làm sâu sắc quan điểm trên.
Thủ tướng giao 5 nhiệm vụ lớn cho tân Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 19/11/2019

Chiều 11/11, dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho PGS.TS Bùi Nhật Quang, Thủ tướng đã đưa ra 5 yêu cầu cho Viện cũng như tân Chủ tịch.