Chủ nhật, 27/09/2020 22:03:54 (GTM +7)

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Một nhân cách cao đẹp 01/09/2020
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một nhà trí thức cách mạng kiên trung, đáng kính, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân cách cao đẹp của đồng chí được thể hiện ở lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, quyết tâm đi theo cách mạng, cống hiến hết mình cho Tổ quốc; ở sự trọn nghĩa, vẹn tình với đồng bào, đồng chí và ở chính sự giản dị, thanh cao của mình. Dù đã đi xa, nhưng tấm gương, nhân cách cao đẹp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ vẫn còn in đậm mãi với thời gian, trong lòng quốc gia, dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên 01/09/2020
Gần 70 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, trải qua hai cuộc trường chinh của dân tộc, với hai lần bị thực dân Pháp giam cầm ở Nhà tù Côn Ðảo, 30 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam gian khổ, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nêu cao khí phách anh hùng, bản lĩnh kiên cường của người cộng sản, một nhà lãnh đạo tài ba, có đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Ðồng chí xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.
Đồng chí Châu Văn Liêm với phong trào cách mạng ở Long Xuyên 20/08/2020
Đồng chí Châu Văn Liêm là một trong những hạt nhân ưu tú của lớp thanh niên tích cực tham gia phong trào cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược theo con đường cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng ở một số tỉnh, thành của Nam Bộ, đóng góp vào sự phát triển phong trào cách mạng chống thực dân Pháp của nhân dân miền Tây Nam Bộ nói chung và ở Long Xuyên nói riêng.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Tấm gương đạo đức sáng ngời 20/08/2020
Đồng chí Hoàng Quốc Việt là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm, giao phó nhiều trọng trách quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt là một tấm gương đạo đức sáng ngời để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Thời kỳ làm báo của ông Trần Quốc Hương ở An toàn khu 18/06/2020
Tổng Bí thư Trường Chinh đã chỉ thị cho ông Trần Quốc Hương và Đội công tác dành hẳn một địa điểm bí mật mà chỉ riêng Tổng Bí thư lui tới, viết bài.
Nguyễn Văn Trỗi - Điển hình của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh 28/04/2020
Sống, chiến đấu và hy sinh hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân với chí khí lẫm liệt, đấu tranh chống kẻ thù cho đến hơi thở cuối cùng, Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương ngời sáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam vốn đã đầy ắp những sự kiện. Anh không chỉ là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước mà còn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn 27/04/2020
Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhà văn hóa và nhà báo lớn”, “người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “được nhân dân ta và bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng”
Hoàng Văn Thụ - Từ người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản kiên trung, mẫu mực 28/02/2020
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam liên tục thất bại và bị kẻ thù dìm trong biển máu, đẩy con đường cách mạng Việt Nam lâm vào cảnh bế tắc. Chính bối cảnh cấp thiết đó của lịch sử đã trở thành động lực để các thế hệ yêu nước tìm đến chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản. Trong số những thanh niên yêu nước tiêu biểu thời kỳ này, không thể không nhắc tới Hoàng Văn Thụ. Quá trình hoạt động cách mạng của Hoàng Văn Thụ là quá trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản kiên trung, mẫu mực.
Giáo sư Hoàng Minh Giám - Từ sức vóc nhà giáo đến tầm vóc nhà văn hóa 27/02/2020
Trong số các nhà trí thức yêu nước đến với cách mạng từ buổi thiếu thời, đi theo cách mạng và gắn bó cả cuộc đời với vận mệnh cách mạng của dân tộc, Giáo sư Hoàng Minh Giám nổi lên như một tấm gương đặc biệt xuất sắc, để lại nhiều bài học quý báu về quá trình tự thân xác định con đường lập nghiệp cho hậu thế.
Hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học 24/02/2020
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người toàn diện: một trí thức yêu nước, một nhà văn hóa lớn, một nhà quân sự đại tài. Cuộc đời Đại tướng là hành trình cống hiến và hy sinh không ngừng nghỉ cho dân tộc và đất nước, để rồi trở thành huyền thoại bất diệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Con người và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng là nguồn cảm hứng vô tận cho văn học nghệ thuật; đánh giá được tầm vóc của“huyền thoại” ấy vừa là tâm ý, vừa là khát vọng, song cũng là áp lực đối với mỗi văn nghệ sĩ.