Chủ nhật, 12/07/2020 14:29:27 (GTM +7)

Thời kỳ làm báo của ông Trần Quốc Hương ở An toàn khu 18/06/2020
Tổng Bí thư Trường Chinh đã chỉ thị cho ông Trần Quốc Hương và Đội công tác dành hẳn một địa điểm bí mật mà chỉ riêng Tổng Bí thư lui tới, viết bài.
Nguyễn Văn Trỗi - Điển hình của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh 28/04/2020
Sống, chiến đấu và hy sinh hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân với chí khí lẫm liệt, đấu tranh chống kẻ thù cho đến hơi thở cuối cùng, Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương ngời sáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam vốn đã đầy ắp những sự kiện. Anh không chỉ là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước mà còn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn 27/04/2020
Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhà văn hóa và nhà báo lớn”, “người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “được nhân dân ta và bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng”
Hoàng Văn Thụ - Từ người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản kiên trung, mẫu mực 28/02/2020
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam liên tục thất bại và bị kẻ thù dìm trong biển máu, đẩy con đường cách mạng Việt Nam lâm vào cảnh bế tắc. Chính bối cảnh cấp thiết đó của lịch sử đã trở thành động lực để các thế hệ yêu nước tìm đến chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản. Trong số những thanh niên yêu nước tiêu biểu thời kỳ này, không thể không nhắc tới Hoàng Văn Thụ. Quá trình hoạt động cách mạng của Hoàng Văn Thụ là quá trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản kiên trung, mẫu mực.
Giáo sư Hoàng Minh Giám - Từ sức vóc nhà giáo đến tầm vóc nhà văn hóa 27/02/2020
Trong số các nhà trí thức yêu nước đến với cách mạng từ buổi thiếu thời, đi theo cách mạng và gắn bó cả cuộc đời với vận mệnh cách mạng của dân tộc, Giáo sư Hoàng Minh Giám nổi lên như một tấm gương đặc biệt xuất sắc, để lại nhiều bài học quý báu về quá trình tự thân xác định con đường lập nghiệp cho hậu thế.
Hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học 24/02/2020
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người toàn diện: một trí thức yêu nước, một nhà văn hóa lớn, một nhà quân sự đại tài. Cuộc đời Đại tướng là hành trình cống hiến và hy sinh không ngừng nghỉ cho dân tộc và đất nước, để rồi trở thành huyền thoại bất diệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Con người và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng là nguồn cảm hứng vô tận cho văn học nghệ thuật; đánh giá được tầm vóc của“huyền thoại” ấy vừa là tâm ý, vừa là khát vọng, song cũng là áp lực đối với mỗi văn nghệ sĩ.
Cụ Bùi Bằng Đoàn - Tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính 24/02/2020
Dù ở bất kỳ cương vị nào, khi còn làm quan cho triều đình Huế, cũng như khi tham gia Chính phủ cách mạng, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn tận tâm, tận lực hết mình vì quyền lợi của đất nước, của Nhân dân, luôn sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Bùi Bằng Đoàn chính là tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 20/02/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và hết lòng phục vụ Nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách về học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách gồm 5 cuốn do TS. Nguyễn Hồng Chuyên chủ biên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay 20/02/2020
Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay do đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín, đứng đầu là Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện An ninh nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Hải Triều - Người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa 19/02/2020
Nói đến Hải Triều là nói đến một nhà lý luận mácxít về văn chương, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề quốc tế. Ông là một chiến sĩ xung kích, đầy dũng cảm trên mặt trận tư tưởng văn hóa những năm đầu thế kỷ XX. Với những cống hiến không mệt mỏi, ông vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đợt I năm 1996.