Thứ tư, 11/12/2019 00:00:23 (GTM +7)

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đây là những đơn vị đã có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm qua trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác xuất bản, phát hành; công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất bản có chất lượng tốt trong thời đại mới.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện An ninh Nhân dân.

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là cơ hội để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tri ân các đơn vị đào tạo, các thầy, cô giáo với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người nói chung, những đóng góp thiết thực trong quá trình liên kết, hợp tác với Nhà xuất bản nói riêng, từ đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ, gắn bó giữa Nhà xuất bản với các học viện trong thời gian tới.

Nguồn: http://www.nxbctqg.org.vn/

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ Công an Trung ương trong tình hình mới 09/12/2019
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Với lực lượng công an, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng bộ Công an Trung ương đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, qua đó góp phần tích cực xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia 09/12/2019
Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến được khai trương chiều 9/12.
Thông cáo báo chí Kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 09/12/2019
Từ ngày 4 đến ngày 6-12-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.