Thứ năm, 28/05/2020 22:36:26 (GTM +7)

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đây là những đơn vị đã có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm qua trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác xuất bản, phát hành; công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất bản có chất lượng tốt trong thời đại mới.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện An ninh Nhân dân.

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là cơ hội để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tri ân các đơn vị đào tạo, các thầy, cô giáo với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người nói chung, những đóng góp thiết thực trong quá trình liên kết, hợp tác với Nhà xuất bản nói riêng, từ đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ, gắn bó giữa Nhà xuất bản với các học viện trong thời gian tới.

Nguồn: http://www.nxbctqg.org.vn/

Hội nghị trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga 28/05/2020
Ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.
Khánh thành trụ sở mới Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Chi nhánh tại Đà Nẵng 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khánh thành công trình: Trung tâm Biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.
Xuất bản bộ sách nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam 27/05/2020
Việt Nam là quốc gia ven biển, có chiều dài đường bờ biển hơn 3.260 km, đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành văn hóa biển, thiết lập quan hệ giao thương và xác lập chủ quyền an ninh biển quốc gia. Chính vì vậy, văn hóa biển đảo Việt Nam trở thành mối quan tâm của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau.