Thứ tư, 11/12/2019 00:11:15 (GTM +7)

Công bố 18 nghị quyết của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội

* Cụ thể, 6 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV gồm:

1) Nghị quyết số 85/NQ-QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

2) Nghị quyết số 86/NQ-QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

3) Nghị quyết số 87/NQ-QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

4)Nghị quyết số 88/NQ-QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

5) Nghị quyết số 89/NQ-QH14 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

6) Nghị quyết số 90/NQ-QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

* 12 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: 

1) Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

2) Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập 03 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3) Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Hải Dương.

4) Nghị quyết số 789/NQ-UBTVQH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

5) Nghị quyết số 791/NQ- UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2019.

6) Nghị quyết số 793/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

7) Nghị quyết số 792/NQ- UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

8) Nghị quyết số 794/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9) Nghị quyết số 795/NQ-UBTVQH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

10) Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

11) Nghị quyết số 800/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

12) Nghị quyết số 801/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các Nghị quyết được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ http//www.quochoi.vn 

Nguồn: http//www.quochoi.vn 

Thông cáo báo chí Kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 09/12/2019
Từ ngày 4 đến ngày 6-12-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2019 05/12/2019
Chiều 5-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức - cán bộ (TC-CB) năm 2019. Hội nghị trực tuyến giữa sáu điểm cầu (gồm học viện trung tâm và các học viện trực thuộc) đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Học viện năm 2019 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 26/11/2019
Chiều ngày 26/11 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.