Thứ năm, 17/06/2021 02:10:38 (GTM +7)

Tọa đàm giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều 19/4/2021, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm giới thiệu, trưng bày sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là những diễn giả tại Tọa đàm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng thời hưởng ứng kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.Các diễn giả giao lưu, giới thiệu về những cuốn sách, tài liệu học tập, nghiên cứu văn kiện Đại hội XIII của Đản, chiều 19/4.

Các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cán bộ Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đại biểu khách mời, độc giả, phóng viên báo chí tham dự Tọa đàm.
Tọa đàm tập trung giới thiệu nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và xuất bản. Nội dung sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII và trình bày thành 14 vấn đề, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; cùng những điểm mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 gồm: kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng Đảng.
Tại buổi Tọa đàm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, giới thiệu bộ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (02 tập) và một số tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu Nghị quyết như: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;... Đặc biệt, trong dịp này, Nhà xuất bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập và xuất bản bộ Giáo trình lý luận chính trị gồm 10 giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến sẽ ra mắt độc giả trong tháng 4, tháng 5 năm nay. Bộ giáo trình gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Có thể nói, việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản các tài liệu quý, hữu ích trên sẽ cung cấp những luận cứ, luận giải giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, từ đó thúc đẩy, khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.
Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia trưng bày, triển lãm sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/4 đến ngày 22/4/2021 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và phát triển”. Đồng thời, Nhà xuất bản giới thiệu, trưng bày hai tủ sách: Tủ sách Tài liệu học tập, nghiên cứu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tủ sách 35 (Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới).

 

Chia sẻ:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/05/2021
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), sáng 18/5/2021, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 18/05/2021
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai. Mục đích nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.
Ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 22/04/2021
Chiều 22/4/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản.