Thứ năm, 17/06/2021 03:38:21 (GTM +7)

Ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chiều 22/4/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản.

Tham dự Hội nghị các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; lãnh đạo Văn phòng Nhà xuất bản; Vụ Tổ chức - Cán bộ; các thành viên Tổ tham mưu, giúp việc về đấu thầu, đấu giá của Nhà xuất bản.

Toàn cảnh Lễ ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản

Theo quyết định thành lập, Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản, theo đó, Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản gồm thành viên:

1. Đồng chí Phí Ngọc Nội, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản: Tổ trưởng;

2. Đồng chí Phạm Văn Phong, Thư ký Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Nhà xuất bản: Tổ phó;

3. Đồng chí Cù Thị Ngọc Lan, chuyên viên Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên chuyên trách;

4. Đồng chí Lê Thanh Tùng, chuyên viên Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

5. Đồng chí Lưu Thị Thảo, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Nhà xuất bản: Thư ký.

Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản có chức năng, nhiệm vụ: Triển khai hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các dự án của Nhà xuất bản làm chủ đầu tư bao gồm: đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm công nghệ thông tin, các hoạt động lựa chọn cơ sở in để in sách theo các dự án sử dụng vốn ngân sách Đảng, các hoạt động lựa chọn cơ sở in để in sách sử dụng nguồn vốn của Nhà xuất bản; Triển khai các hoạt động lựa chọn đấu giá, thanh lý tài sản, lựa chọn nhà đầu tư…; Triển khai các hoạt động tham gia đấu thầu in sách của Nhà xuất bản; Quản lý, thẩm định hồ sơ năng lực của các nhà thầu tham gia ký hợp đồng với Nhà xuất bản…

Khẳng định tầm quan trọng của công tác đấu thầu, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản ra đời sẽ tạo điều kiện cho công tác đấu thầu của Nhà xuất bản đạt  hiệu quả hơn, bảo đảm cho các cuộc thầu diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế.

Thay mặt các thành viên trong Tổ, đồng chí Phí Ngọc Nội, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản, cảm ơn sự tín nhiệm, giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng thời cam kết sẽ cùng các thành viên trong Tổ nêu cao tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Chắt

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.