Thứ năm, 17/06/2021 02:56:33 (GTM +7)

Khu vực ASEAN: Sản xuất có dấu hiệu khởi sắc

Sau một năm 2020 suy thoái trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản xuất tại một số nước trong khu vực ASEAN đã có dấu hiệu khởi sắc trong các tháng đầu năm 2021, thể hiện qua sự tăng lên của các chỉ tiêu cơ bản như chỉ số niềm tin kinh doanh, chỉ số Nhà quản trị mua hàng...

PMI khu vực ASEAN tiếp tục tăng

Theo dữ liệu của IHS Markit vừa công bố đầu tháng 5/2021, thông qua chỉ số Nhà Quản trị mua hàng - Purchasing Managers’ Index (PMI) cho thấy lĩnh vực sản xuất ASEAN tiếp tục tăng trưởng trong tháng 4/2021. Sau khi tăng nhẹ trong tháng 3, cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng trong tháng 4, trong đó mức tăng của số lượng đơn đặt hàng mới là nhanh nhất kể từ tháng 5/2013 và sản lượng tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2014.

Chỉ số PMI toàn phần tăng từ 50,8 điểm trong tháng 3 lên mức 51,9 điểm trong tháng 4/2021. Điều này cho thấy các điều kiện sản xuất ASEAN tiếp tục cải thiện, mặc dù mức cải thiện chỉ là nhẹ. Mức tăng trưởng được ghi nhận ở 4 trong 7 quốc gia khảo sát trong tháng 4. Mức tăng cao nhất thuộc về Việt Nam khi chỉ số toàn phần (54,7 điểm) cho thấy lần cải thiện thứ tư liên tiếp của sức khỏe lĩnh vực sản xuất, và đây là mức cải thiện nhanh nhất kể từ tháng 11/2018.

 

Lắp ráp ô tô tại Malaysia

Inđônêxia và Malaixia cũng duy trì được tăng trưởng trong tháng 4/2021. Ở Inđônêxia, chỉ số toàn phần đạt mức cao kỷ lục (kể từ đầu năm 2011) là 54,6 điểm và cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Malaixia có mức tăng trưởng ổn định, nhưng về tổng thể vẫn là mạnh (53,9 điểm).

Thái Lan cũng có sự cải thiện các điều kiện sản xuất trong tháng 4/2021. Tại đây, chỉ số PMI toàn phần đạt 50,7 điểm, qua đó ghi nhận mức tăng trưởng sản xuất nhẹ, trong khi tốc độ tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với các tháng trước đó.

Xu hướng tăng cụ thể tại một số quốc gia

Tại Thái Lan, dấu hiệu phục hồi từ cuối năm 2020 khi tăng trưởng kinh tế (năm so với năm) tăng từ -6,4% trong quý 3 lên -4,2% trong quý 4/2020. Chỉ số chỉ số PMI sản xuất giảm từ 49,0 điểm trong tháng 01 xuống còn 47,2 điểm trong tháng 02/2021, sau đó tăng lên 48,8 điểm trong tháng 3/2021 và tiếp tục tăng lên 50,7 điểm trong tháng 4/2021. Đây là mức tăng trưởng đầu tiên trong sản xuất lể từ tháng 12/2020, chủ yếu do các đơn hàng mới xuất khẩu tăng. Chỉ số niềm tin kinh doanh tăng từ 44,2 điểm trong tháng 01 lên 50,1 điểm trong tháng 03/2021. Chỉ số niềm tin tiêu dùng cũng tăng từ 47,8 điểm trong tháng 01/2021 lên 48,5 điểm trong tháng 3/2021.

Tại Malaixia, tuy tăng trưởng kinh tế (năm so với năm) giảm từ -2,6% trong quý 3 xuống -3,4% trong quý 4/2020 nhưng một số chỉ tiêu khác lại ghi nhận mức tăng trưởng so với các tháng trước đó. Chỉ số PMI sản xuất tăng từ mức 48,9 điểm trong tháng 01/2021 lên mức 53,9 điểm trong tháng 4/2021, đây là mức tăng đầu tiên trong lĩnh vực này kể từ tháng 7/2020, chủ yếu do sản xuất và đơn đặt hàng mới tăng sau thời gian gián đoạn của Covid-19. Trong đó, sản lượng tăng lần đầu tiên trong 9 tháng, tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 6/2020; các đơn đặt hàng mới đã quay trở lại mở rộng, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2018, với tốc độ tăng mạnh nhất trong bảy năm. Mức độ việc làm quay trở lại lãnh thổ mở rộng lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020.

Giống như Thái Lan, tốc độ tăng trưởng kinh tế (năm so với năm) của Inđônêxia bắt đầu có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, khi tăng từ -3,49% trong quý 3 lên -2,07% trong quý 4/2020. Chỉ số PMI sản xuất tăng từ 52,2 điểm trong tháng 01 lên 54,6 điểm trong tháng 4/2021. Đây là tháng tăng trưởng thứ 6 liên tiếp của hoạt động sản xuất, chủ yếu do sản lượng và đơn đặt hàng mới tăng. Chỉ số việc làm cũng đã ổn định sau 12 tháng giảm liên tiếp, trong khi lượng công việc tồn đọng tăng lần đầu tiên sau 21 tháng.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tăng từ 84,9 điểm trong tháng 01/2021 lên 93,4 điểm trong tháng 3/2021, trong bối cảnh chương trình tiêm chủng Covid-19 được triển khai rầm rộ. Đây là chỉ số mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Tại Philíppin, cùng với đà phục hồi của khu vực, tăng trưởng kinh tế nước này (năm so với năm) tăng từ -11,4% trong quý 3 lên -8,3% trong quý 4/2020. Chỉ số PMI sản xuất giảm nhẹ từ 52,5 điểm trong tháng 02 xuống 52,2 điểm trong tháng 3/2021, tuy nhiên việc vẫn đạt trên 50 điểm cho thấy tốc độ mở rộng đáng kể trong hoạt động sản xuất, trong bối cảnh các hạn chế Covid-19 được nới lỏng, do cả sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng, trong đó tăng trưởng sản lượng là nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2019. Cuối cùng, triển vọng sản xuất vẫn ở mức tích cực, với hy vọng về điều kiện kinh tế mạnh hơn. Chỉ số niềm tin kinh doanh tăng từ 10,6 điểm trong quý 4/2020 đã tăng lên 17,4 điểm trong quý I/2021.

Theo Cổng thông tin ASEAN Việt Nam

 

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.