Thứ năm, 17/06/2021 04:14:37 (GTM +7)

EVNNPC đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức chương trình Đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, điều hành của Tổng công ty. Chương trình được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tại các công ty, điện lực trực thuộc trên 28 tỉnh, thành miền Bắc.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại buổi đào tạo

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc EVNNPC, mục tiêu năm 2021, Tổng công ty hoàn thành công tác số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan tài sản (vật tư thiết bị, các công trình), dữ liệu khách hàng, dữ liệu quản trị CBCNV; đưa vào áp dụng đến đơn vị cấp 4 chương trình số hóa hệ thống các quy trình trong các lĩnh vực hoạt động; đầu tư xong hạ tầng VT&CNTT và các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng chuyển đổi số cũng như hệ thống lưu trữ dữ liệu đã được số hóa.

Năm 2022, Tổng Công ty hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu tập trung và các ứng dụng trên nền bản đồ số; cơ bản đạt các mục tiêu đặt ra trong quá trình chuyển đổi số.

Hiện nay, trong các mặt công tác như: quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng, quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp…, EVNNPC vẫn còn nhiều vướng mắc do chưa có một quy trình quản lý thống nhất. Các phần mềm mà Tổng Công ty đang áp dụng chưa có sự kết nối, mà riêng rẽ từng lĩnh vực. Do đó, EVNNPC định hướng sẽ tích hợp các luồng dữ liệu đầu vào thành một dữ liệu chung và duy nhất, kết nối tất cả các hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Lãnh đạo EVNNPC cũng nhấn mạnh, yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số của mỗi đơn vị là người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt, trực tiếp tìm hiểu, chịu trách nhiệm và hiểu rõ cần phải chuyển đổi số ở lĩnh vực nào, vướng mắc ở đâu... để từ đó có những quyết định kịp thời.

Theo https://www.evn.com.vn/ (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.